Meldkamer

meldkamermeldkamer
Geen alarm zonder interventie. Bij de meldkamer van Be Smart Security staan we dag en nacht paraat om meteen in te grijpen. De meldkamer is door het ministerie erkend en vergund en voldoet aan de allerhoogste eisen. Een sterk alarmsysteem kan pas werken met een even sterke reactie erop. De meldkamer ontvangt alle alarmen door middel van een signaal. Op het scherm van de operator verschijnt naast het alarm ook de gegevens van de klant, de locatie of locaties van het alarm, de installateur en de taak die de operator moet uitvoeren.

Verder verschijnen ook de persoonlijke codes die de klant doorgegeven heeft ter verificatie van de klant of om een alarm onder dwang door te geven. Snel en efficiënt zal de operator de nodige acties ondernemen en een eventuele interventie coördineren: politie, brandweer en/of ziekenwagen, afhankelijk van het incident. Bovendien is de meldkamer 24/7 bemand, zo gaan er nooit alarmmeldingen verloren.

De meldkamer voorziet ook in de permanentie van Be Smart Security. Deze kunnen, ingeval dit nodig blijkt, op elke ogenblik een technieker van Be Smart Security verwittigen om onmiddellijk contact op te nemen met de desbetreffende klant.

alarm-monitoring

Alarm monitoring

Het alarm gegenereerd door onze Jablotron 100 centrale komt binnen bij de operator. Deze alarmen zullen volgens een vooraf bepaald script opgevolgd worden met de instructies van de klant.

video-verificatie

Video/Foto verificatie

De foto’s die door de foto detector worden doorgezonden na een alarm worden door de operator gebruikt ter verificatie. Ook de beelden van de camerasysteem kunnen indien gewenst geraadpleegd worden.

audio-verificatie

Audio Verificatie

Bij een ontvangen alarm zal de operatoren je onmiddellijk kunnen aanspreken via de inluistermodule en tevens inluisteren ingeval van nood. Op basis van wat de operator hoort of instructies die hij/zij krijgt, worden de nodige acties ondernomen.

persoons-alarmen

Persoonsalarmen

Mensen met hoge risico’s of medische problemen moeten enkel nog op een knop duwen om de hulpdiensten over de vloer te krijgen. Wanneer een paniek code wordt doorgegeven door de klant (homejacking, …) zal de operator de nodige acties ondernemen.

HEEFT U ADVIES NODIG BIJ DE KEUZE NAAR HET JUISTE TYPE BEVEILIGING?

Reken op meer dan 10 jaar expertise van Be Smart Security!